Krystyna Lenartowicz 1960-2000

Home / Gallery / Krystyna Lenartowicz 1960-2000
magister geologii
dtddyd
dyrektor górniczy II stopnia
prezes koła ISTG przy Przdsiębiorstwie Geologicznym w Warszawie
od 1963 aktywny i zaangażowany członek i działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Geologicznego w Warszawie
zasłużony i ceniony specjalista z zakresu hydrogeologii
odznaczony srebrnym krzyżem zasługi i  złotą oznaką Zasłużony dla Polskiej Geologii i wieloma innymi odznaczeniami resortowymi