Jerzy Lenartowicz powojenne

Home / Gallery / Jerzy Lenartowicz powojenne
TEXT

Jerzy Lenartowicz urodził się 30 marca 1932 roku w Gostyniu. Naukę w Gimnazjum i Liceum rozpoczął we wrześniu 1945 r. a zakończył maturą w maju 1951 roku.

W tymże roku rozpoczął studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył magisterium z historii u profesora Jana Pajewskiego w czerwcu 1956 roku.

Po studiach otrzymał nakaz pracy w szkolnictwie MO, gdzie wykonywał swój zawód historyka w stopniu majora aż do emerytury w 1984 roku. Następnie pracował jako starszy wykładowca podstaw nauk politycznych w Akademii Medycznej w Warszawie do 1989 roku.

Jerzy Lenartowicz był czynnym członkiem Towarzystwa Miłośników Historii – Oddział PTH w Warszawie. Bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu podarował swoje pokaźne zbiory historyczne.

Zmarł 2 kwietnia 2018 w Warszawie.

Tekst - STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW I WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM W GOSTYNIU IM. KS. PROF. FRANCISZKA OLEJNICZAKA - "OMNES UNUM SIMUS"

  
>2

 
TEfffXTff